Online Marketing

Google Ads : Fundamental & Search (GGA002)


คำอธิบาย
คอร์สออนไลน์ Google Ads : Fundamental & Search อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดปี 2019!!!

ยุคนี้ “การโฆษณาออนไลน์” ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ และเป็นวิธีการที่ “วัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนที่สุด” การซื้อสื่อโฆษณาจะไม่ใช่ “รายจ่าย” อีกต่อไป แต่เป็น “ต้นทุนของการขาย” ที่ช่วยสร้างรายได้และขยายฐานกำไร

ไม่มีใครไม่รู้จัก “Google” ทุกคนรู้ว่าถ้าจะหาอะไร เราจะไปหาใน google.com คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า Google Ads ก็คือการทำโฆษณาในหน้าแสดงผลลัพธ์การค้นหา

ในคอร์สนี้ ผมจะมาสอนให้คุณเข้าใจพื้นฐาน หลักการทำงานและประสิทธิภาพของ Google Ads Search Campaign กัน

คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
• พื้นฐานและความสำคัญของ Google Ads ต่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน
• การวางแผนและจัดวางโครงสร้าง Google Ads ที่มีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้ พร้อมหัดทำ Google Ads Search Campaign
* เทคนิคการค้นหา “Keywords” ที่คนน่าจะใช้ค้นหาสินค้าหรือบริการคุณ
* เคล็ดลับการเขียนโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจ และไม่ผิดกฎของ Google
* การเพิ่ม “Extension” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงคุณได้ง่ายขึ้น

ใครควรเข้าร่วมสัมมนานี้
• ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่มีเวปไซต์อยู่แล้ว ต้องขยายเพิ่มยอดขาย, ขยาย Leads, หรือหาทางเพิ่มผลกำไรโดยการตัดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่ไม่จำเป็น
• คนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องในงานด้านการตลาดออนไลน์ หรือดูแลเวปไซต์ในองค์กร
• ผู้บริหารที่ต้องการทำความเข้าใจโลกออนไลน์ และอยากเข้าใจภาพรวมว่า Google Ads นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง

หมายเหตุ:
• แนะนำว่าผู้สัมมนาควรจะมีเวปไซต์ของตนเอง
• ถ้ามีแต่เพียง Facebook Page เพียงอย่างเดียว ยังไม่อยากแนะนำให้มาเรียน ยกเว้นว่า คุณอยากมา “เรียนรู้” “แต่ยังไม่พร้อมฝึกปฎิบัติ”
เนื้อหา
 • บทเรียนที่1 : พื้นฐานการตลาดออนไลน์
 • Section 1 : Introduction ตัวอย่าง
 • Section 2 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตัวอย่าง
 • Section 3 : การวางแผนและเคล็ดลับการตลาด Online ใน 5 ขั้นตอน ตัวอย่าง
 • บทเรียนที่2 : Google Ads
 • Section 4 : Google Ads คืออะไร มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร
 • Section 5 : เรียนรู้โครงสร้างโฆษณาของ Google Ads
 • Section 6 : เรียนรู้การสร้าง Account Google Ads
 • Section 7 : แถบเครื่องมือและเมนูต่างๆบน Google Ads
 • Section 8 : การเปลี่ยนภาษา Interface บน Google Ads
 • บทเรียนที่3 : Google Search
 • Section 9 : Google Search มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร
 • Section 10 : เรียนรู้โครงสร้างโฆษณาของ Google Search
 • Section 11 : ข้อแนะนำในการเขียนโฆษณา
 • Section 12 : กฎ-กติกา ในการซื้อ Ads โฆษณาบน Google (Policy)
 • Section 13 : Checklist ที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มรันโฆษณา
 • How To : สร้างโฆษณา Google Search >> กำหนดวัตถุประสงค์ของ Campaign
 • How To : สร้างโฆษณา Google Search >> ตั้งค่าเคมเปญกำหนดวันเริ่ม-วันจบโฆษณา
 • How To : สร้างโฆษณา Google Search >> ตั้งค่า Ad groups, Keywords และ Ads
 • How To : การอ่านและวิเคราะห์ Report
 • บทเรียนที่4 : ปรับโฆษณา Search Ads ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • Section 18 : Quality Score หรือ คะแนนคุณภาพ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
 • Section 19 : เทคนิคการเพิ่มส่วนขยายให้กับโฆษณาด้วย Ads Extension
 • How To : วิธีการเพิ่มส่วนขยาย Sitelink, Callout, Call Extensions
 • Section 21 : วิธีการตรวจสอบโฆษณา Ad Preview
 • Section 22 : รูปแบบการทำงานของ Keywords ที่คุณต้องรู้
 • Section 23 : Keywords Planner ตัวช่วยในการหา Keywords
 • Section 24 : ทำความเข้าใจกลยุทธ์การเสนอราคา (Bid Strategies)
กฎการเสร็จสิ้น
 • หน่วยทัังหมดจะต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์