เกี่ยวกับเรา


ผู้ก่อตั้งคือ
นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล หรือ “มิ้น”
• Founder and CEO of MintedImages, My Digital Partner, and Real Smart Solutions
• Google Ignite Trainer
• Google Partner Academy trainer and Partner Academy speaker
• Facebook Bootcamp Certification Trainer
• Google Adwords & Analytics Certified
• Lecturer Web Strategies for Luxury Brand for IFA Paris MBA Luxury Brand Management
• Instructor with Bundit Ungrangsee

อีกทั้งยังเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดกลยุทธ์ด้าน Online แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดโครงสร้างและพัฒนาเวปไซต์, การใช้สื่อ Online เพื่อสร้าง Brand Awareness และ Direct Response เพื่อทำงานร่วมกับด้าน Offline marketing โดยครอบคลุมทั้งในด้าน Paid Search, GDN, Remarketing,VDO Marketing และ Social Media Marketing โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานด้านการตลาดออนไลน์จากองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ในหลากหลายธุรกิจอาทิเช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สินค้าอุปโภคและบริโภค, และ IT

ผู้ก่อตั้งคือ
นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล หรือ “มิ้น”
• Founder and CEO of MintedImages, My Digital Partner, and Real Smart Solutions
• Google Ignite Trainer
• Google Partner Academy trainer and Partner Academy speaker
• Facebook Bootcamp Certification Trainer
• Google Adwords & Analytics Certified
• Lecturer Web Strategies for Luxury Brand for IFA Paris MBA Luxury Brand Management
• Instructor with Bundit Ungrangsee

อีกทั้งยังเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดกลยุทธ์ด้าน Online แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดโครงสร้างและพัฒนาเวปไซต์, การใช้สื่อ Online เพื่อสร้าง Brand Awareness และ Direct Response เพื่อทำงานร่วมกับด้าน Offline marketing โดยครอบคลุมทั้งในด้าน Paid Search, GDN, Remarketing,VDO Marketing และ Social Media Marketing โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานด้านการตลาดออนไลน์จากองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ในหลากหลายธุรกิจอาทิเช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สินค้าอุปโภคและบริโภค, และ IT